KTO w podróży

Nowa siedziba Teatru KTO

ogólnie o projekcie

 


Teatr KTO realizuje projekt "Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO".

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w dwóch Osiach:
→ Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego
→ Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

W ramach projektu przeprowadzona zostanie częściowa rozbiórka obiektu kinoteatru Wrzos (ul. Zamoyskiego 50), budowa nowej siedziby Teatru KTO (do połowy 2020 roku) oraz rewitalizacja i zagospodarowanie dzałki za budynkiem, na której powstanie ogród (do końca 2020 roku).

 

galeria

zobacz całą galerię

kto w internecie